Arı Okulları - ANKARA
GENEL MÜDÜR YARDIMCIMIZ
Seva Demiröz - Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı

Değerli Velilerimiz, Kıymetli Çalışanlarımız, Sevgili Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, alanında uzman, deneyimli ve sevgi dolu eğitim kadrosu, sahip olduğu değerler ve verdiği güvenle, eğitimde önemli bir marka olan Arı Okulları bu yıl 33. eğitim-öğretim yılına başlıyor.


Köklü ve iddialı bir kurum olarak eğitim teknolojileri ile donatılmış modern okul binalarımızda çağdaş öğretim programları uyguluyor, özgün projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizi yarınlarımıza yön verecek, ülkemizde ve dünyada söz sahibi olacak, çok yönlü ve donanımlı bireyler olarak bir üst eğitim basamağına ve yaşama hazırlıyoruz.


Arı Okulları olarak, tüm sınıf düzeylerinde yürüttüğümüz bilimsel araştırma ve proje çalışmalarımızı sürdürürken, bu yıl ortaokul düzeyinde flipped learning, ortaokul ve liselerimizde ise STEM eğitimini uygulamaya başlıyoruz. Derslerin yaşamla ilişkisini kurarak, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak disiplinlerarası çalışmaları yaygınlaştırıyoruz.


Öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz kulüp çalışmalarını bu yıl da sosyal becerilerin gelişimi, teknolojinin doğru kullanımı, eğitsel konulardaki farkındalıkları artırma, sanatsal ve sportif ilgi ve yetenekleri ortaya çıkarma ve geliştirme amaçlarıyla sürdürüyoruz. Yeniden yapılandırdığımız rehberlik programlarımız ile kendini tanıyan, iletişim becerileri gelişmiş, doğru akademik alışkanlıkları kazanmış, teknolojiyi doğru ve etkin kullanan, problem çözme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.


Arı Okulları, bu öğretim yılında da adına yakışır bir biçimde çok çalışarak başarı geleneğini sürdürecektir. Öğretim kadromuza ve öğrencilerimize bu konuda çok güveniyoruz.


Biz, Arılı olma kültürüyle, öğrencileri, velileri, mezunları, öğretmenleri, yönetici ve tüm çalışanları ile birbirine kenetlenmiş bir kurumuz. Bu büyük kurumun bir üyesi olma onuruyla, yeni öğretim yılının tüm hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


           Dr. Seva DEMİRÖZ
Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı
Çankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı