Arı Okulları - ANKARA
AKADEMİK PROGRAM

Eğitimin geleceğe bir yatırım olduğu bilinciyle hareket eden bir kurum olarak öğrencilerimizi 21. yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda yetiştirmekte, onları ulusal ve uluslararası toplumların değerli birer üyesi olarak yaşama hazırlamayı amaçlamaktayız.


Öğrencilerimizi üniversite giriş sınavlarında başarılı kılmanın ötesinde, onların değişen dünyada etkin bireyler olabilmeleri adına gerekli becerileri kazanabilmelerini sağlamak eğitimimizin temel felsefesini oluşturmaktadır.


Öğrencilerine “Yaşam boyu öğrenme” becerisini ve amacını kazandırma ilkesinden yola çıkarak, ileri teknolojiyle desteklenmiş öğretim ortamlarımızda, araştırmacı, bilgiye ulaşabilen ve bilgiden yararlanma yollarını bilen, teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan, düşünen ve sorgulayan, sorumluluklarını yerine getiren, girişimci, iletişime açık, yaratıcı, ulusal ve uluslararası değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmekteyiz.


Öğrenmede bireysel farklılıkları ve farklı öğrenme stillerini dikkate alarak yapılandırdığımız öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim süreçlerimizde, öğrencilerimizi çok yönlü olarak yetiştirmekte, onları sadece akademik değil sanatsal, kültürel ve sportif açılardan da desteklemekte, bütüncül gelişimlerini önemsemekteyiz.


Çankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı