AKADEMİK İZLEME BİRİMİ

Akademik İzleme Birimizimizin hedefleri;

• Öğrencilerimize etkili biçimde sınav danışmanlığı hizmeti sunmak,

• Öğrencilerimizin doğru hedef belirlemelerine yardımcı olmak ve onları hedefe ulaştıran çalışmalar konusunda yönlendirmek,

• Öğrencilerimizin öğrenme stilleri doğrultusunda bireysel çalışma programlarını hazırlamak. Ayrıca bu programların düzenli biçimde izlenmesi ile öğrencilerimize ve gerekli durumlarda velilerine kazanımları ile ilgili geri bildirimde bulunmak,

• Öğrencilerimizin tarama ve deneme sınav sonuçlarını ve akademik performanslarını izleyerek branş öğretmenleri ile koordineli bir biçimde etüt ve soru çözme saatleri gibi ek çalışmalara yönlendirmek,

• Dokuzuncu sınıftan başlayarak, sınav hazırlık sürecini öğrencilerimizle birlikte planlayarak, onları hedefe ulaştıran bir tercih danışmalığı ile süreci tamamlamaktır.© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı