Arı Okulları - ANKARA
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK MERKEZİ (PDRM)

AMACIMIZ

Merkezimizin öncelikli amacı “önleyici ve gelişimsel rehberlik” yaklaşımı ile tüm öğrencilerimize gelişim gereksinimleri doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmaktır.

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur ÖNER’in akademik danışmanlığında yapılandırdığımız çalışmalarımızı öğrenci odaklı olarak yürütmekteyiz. Gözlem ve tanıma teknikleri doğrultusunda geliştirdiğimiz programlarımızı öğrencilerimize bireysel ya da grup çalışmalarıyla uygulamaktayız.


ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri:


• Tüm bireylere açıktır.

• Yürütülen çalışmalarda gizlilik esastır.

• Bireyin gönüllü olmasına özen gösterilir.

• İnsana ve bireysel farklılıklara saygı esastır.

• Öğrencilerin gelişim özellikleri, gereksinimleri, yetenek ve ilgilerine göre düzenlenir.

• Bilimsel çalışmalar esas alınır.

• Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı, aile, öğretmen, yönetici işbirliğine önem verilir.

• Hem bireye hem topluma karşı sorumludur.

• Eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.


PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZİ ÇALIŞMALARI


Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız:

• Bireysel Görüşmeler

• Bireyi Tanıma Çalışmaları

• Gelişimsel Ve Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

  • * Okula Uyum Programı
  • * Verimli Ders Çalışma ve Amaç Belirleme Programı
  • * Mesleki Rehberlik Programı
  • * Sınav Stres Yönetimi Programı
  • * Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Programı
  • * Öfke Kontrolü Programı
  • * Teknolojiyi Doğru Kullanma ve Siber Zorbalık Programı
  • * Zorbaca Davranışlarla Baş Edebilme ve Arkadaşlık Programı

Velilerimiz İle Yaptığımız Çalışmalar:

• Bireysel görüşmeler

• Veli Paylaşım Toplantıları

• Veli Bilgilendirme Toplantıları


Öğretmenlerimizle Yaptığımız Çalışmalar:

Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla onların gereksinimleri doğrultusunda eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

• Okul Kültürü ve Olumlu Disiplin Anlayışı

• Sınıf Yönetimi ve Çözüm Odaklı Yaklaşım Teknikleri

• Teknolojinin Doğru Kullanımı ve Siber Zorbalık

• Öğrenci-Öğretmen İletişimini Geliştirici Uygulamalar

• Etkili İletişim Becerileri

• Çatışma Çözme ve Arabuluculuk

• Öfke Kontrolü

• Ergenlik Dönemi ve Ergenle İletişim

• Doğru Bireyi, Doğru Kitapla, Doğru Zamanda Buluşturma Uygulamaları: BibliyoterapiÇankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı