Fen Lisesi

" GELECEĞİN ÇOK YÖNLÜ BİLİM İNSANLARI ARI FEN LİSESİNDE YETİŞİYOR "

1991 yılından bu yana Arı Fen Lisesinde, çağdaş eğitim-öğretim yaklaşımları ile fen bilimlerine özel ilgi duyan öğrencilere hem akademik hem de sosyal gelişim olanaklarını en etkin biçimde sunmaktayız.


Fen Lisemizde öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, öğrenmeyi öğrenen, özgüvenli, bilimsel düşünceyi içselleştirmiş, araştırmacı, yükseköğretime hazırlık çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştiren, geleceğin çok yönlü bilim insanları olarak yetiştirmekteyiz.


© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı