Arı Okulları - ANKARA
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Kaliteli bir eğitim anlayışıyla uluslararası platformdaki çeşitli programları, projeleri ve çalışmaları öğretim programlarına ekleyen okulumuz, dil öğreniminde ulaştığı noktayı daha ilerilere taşımak adına yaptığı pek çok çalışmayı, İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak eğitimini verdiği Almanca ve İspanyolca dillerinde yürütmektedir.


Yabancı dil öğretimimiz, Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Dr. Bülent İnal danışmanlığında Arı Okulları Yabancı Diller Eğitim Merkezi (ARYEM) adı altında önokul 4 yaş grubundan başlayarak 12.sınıfın sonuna kadar Avrupa Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda çağdaş yöntemler uygulanarak yürütülmektedir.


Başlıca ARYEM Uygulamalarımız:


• Çankaya Üniversitesi akademisyenleri danışmanlığında, yürütülen hizmet içi eğitim seminerleri ile öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine destek verilmektedir.


• Öğrencilerimizi okul ve okul dışındaki yaşamlarında, öğrendikleri yabancı dili kullanmaya teşvik edecek öğrenme ortamları yaratılmaktadır.


• Öğrencilerimizin uluslararası sınavlara katılmaları teşvik edilerek yine uluslararası ölçme ve değerlendirme platformlarında deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.


• Öğrencilerimizin gereksinimleri doğrultusunda yabancı dil öğretim program içeriklerimiz düzenli olarak güncelleştirilmektedir. Bu sayede, kalıcı ve etkin bir öğretimin gerçekleşmesine yönelik öğrenme ortamları yaratılmaktadır.


• Etkin ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile geçerli, kullanışlı ve güvenilir yazılı ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır.


• Akademik danışmanlar eşliğinde hazırlanan ortak sınavlar, çalışma yaprakları ve izleme testleri ile öğrenci öğrenme süreçleri değerlendirilmektedir.


• Öğrenci başarılarına yönelik alternatif değerlendirme çalışmaları kapsamında, Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları yürütülmekte bu sayede öğrencilerimiz kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaya teşvik edilmekte ve onlara kendi ürünlerini yazılı -sözlü olarak sunabilme becerilerini geliştirmeleri için de olanak tanınmaktadır.


• 21. yüzyıl kurumlarının temelini oluşturan ekip çalışmalarıyla öğrencisinden öğretmenine, yöneticisinden akademisyenine kadar tüm kademelerde birlikte hareket edilip öğrencilerimizin gereksinimlerine yönelik programlar geliştirilerek, dil öğretiminde çağdaş yaklaşımlar izlenmektedir.


• Öğrencilerimiz analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme amaçlı edebi metin yazabilme ve akademik kelime bilgilerini artırma gibi çalışmalarla yüksek öğrenim ve sonraki eğitimlere hazırlanmaktadır.


Dil Öğretim Programımızın Öğeleri:


• Öğrenme stilleri

• Öğrenci özerkliği

• İletişimsel yaklaşım

• Eleştirel ve yaratıcı düşünme

• Bilişim teknolojilerinin sürece katılması

• Dijital eğitim ortamlarının kullanımı


Yabancı dil programımızda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişmeler yakından izlenmekte ve çalışmalarımız bu doğrultuda yürütülmektedir. Yaşamla birebir ilişkilendirilen ve öğrenciyi eğitimin merkezine alan dil öğretimimizde kalıcı ve etkin bir dil kazanımının gerçekleştirilmesine yönelik ortamlar yaratılmaktadır. Öğrencilerimizin farklı bir dilde kendilerini akıcı ve etkili bir biçimde ifade edebilmelerinin yanı sıra etkin yazma becerilerine sahip olmaları da hedeflenmektedir.


Daha iyi bir dünya için, kendi kültürünü özümsemenin yanı sıra farklı kültürleri de anlayabilen bireyler olarak yetişen öğrencilerimiz, Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansları (MUN) etkinliklerine her yıl düzenli katılarak düşüncelerini ikinci bir yabancı dilde ifade etmekte ve birer dünya insanı olarak yetişmektedirler.


Yabancı dil öğretimiz ile öğrencilerimizin üniversitelerin hazırlık sınıfı atlama sınavlarında başarılı olabilmeleri ve üniversite öğretimlerini İngilizce dilinde devam ettirebilmeleri amaçlanmaktadır.


Öğrencilerimizi, her yıl İngilizce (Cambridge ESOL ve TOEFL), Almanca (Fit in Deutsch) ve İspanyolca (DELE) sınavlarına etkin bir biçimde hazırlamakta, onların dil kullanım becerilerini uluslararası düzeyde ölçmelerine olanak sunmaktayız. Katıldıkları bu uluslararası sınavların sonucunda elde ettikleri başarı belgeleri öğrencilerimize, okulumuzun düzenlediği Life Long Learners Certificate Ceremony töreninde verilmektedir.


Öğrencilerimizin yabancı dil kazanımlarını yerinde deneyimlemeleri ve öğrendikleri dilin kültürünü tanıyabilmeleri için her yıl yaz tatili döneminin belirli aralığında düzenlenen yurt dışı yaz okulları ve geziler de yabancı dil eğitim programımız içinde yer almaktadır.


IB sınıflarında ise; Uluslararası IB Programına göre akademik terimlerle bezenmiş üst düzey İngilizce dil kullanım becerilerini içeren English B dersi uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin kazanımları ile geleceğin dünyasında etkin rol alabilecek dünya vatandaşı olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.Çankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı