Arı Okulları - ANKARA
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

FP7-Avrupa Birliği SAILS

Arı Okulları, 12 Avrupa ülkesinin katıldığı SAILS – “Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science: Araştırmaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri" başlıklı Avrupa Birliği FP7 projesinde yer almaktadır. Bu proje kapsamında araştırma becerilerinin belirlenmesi, belirlenen bu becerilerin etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve sorgulamaya dayalı bilim eğitiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.


Projede, Arı Okulları fen bilimleri öğretmenleri ve ARGE merkezi uzmanları Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitimi (ADBE) çevrimiçi uygulama topluluğunda yer almaktadırlar. Projede yer alan öğretmenlerin hazırladıkları materyaller, uygulamalar ve deneyimler ulusal düzeyde ve Avrupa genelinde benzer deneyimleri yaşamış eğitimciler ile paylaşılmaktadır. Fen bilimleri öğretmenlerimiz ve ARGE merkezi uzmanlarımız, projede görev alan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI ve Yrd. Doç. Dr. Yalçın YALAKİ ile birlikte çalışmaktadırlar.


Çankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı