Arı Okulları - ANKARA
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ

Eğitim Teknolojileri Merkezimizin (ETM) amacı eğitim öğretim süreçlerimizde bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamaktır. ETM uzmanlarımız öğretime destek amaçlı materyallerin ve çevrimiçi ders yazılımlarının geliştirilmesinde ve kullanımında ilgili branş öğretmenlerimiz, ARGE uzmanlarımız ve koordinatörlerimizle iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar.


Eğitim Teknolojileri Merkezimizin rehberliğinde tüm sınıflarımız akıllı tahtalar ile teknoloji sınıfı haline getirilmiştir. Okulumuzda tablet kullanımı 6 ve 7. Sınıf seviyesindeki öğrencilerle Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinde belirlenen plan doğrultusunda tablet laboratuvarında, okul tabletleri ile yapılmaktadır. 5., 6. ve 7. sınıf seviyelerindeki “Creative Arts” ve “Iphoneography” kulüp derslerinde öğrenciler kendi tabletlerini kullanmaktadırlar. Akademik derslerde çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, şema soruları öğrencilere gönderilmekte ve cevapları anlık olarak akıllı tahtaya yansıtılmaktadır. Belirli kazanımlar doğrultusunda farklı uygulamalar kullanılabilmektedir. İçerik paylaşımı ve anlık soru ile kazanım kontrolü, derslere göre uygun proje ve sunumların hazırlanması gibi derslerle ilgili birçok interaktif ve mobil kullanım alanı oluşturulmaktadır. 3D Teknoloji Sınıfı ve okulumuzda bulunan sanal gerçeklik gözlükleri ile 3 boyutlu eğitsel videolar ve ders içerikleri, belirli kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu yıl okulumuzda Eğitim Teknolojileri Merkezi ve ARGE Merkezi iş birliğinde 7. sınıf seviyesi Türkçe ve Matematik derslerini kapsayan Flipped Learning (Dönüştürülmüş Öğrenme) programı öğrencilerimizin derslerde edindikleri kazanımları pekiştirmek, istedikleri zaman tekrar ederek kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve ders içinde öğretmeni ile olan etkileşiminin kalitesini artırmak amacıyla çevrimiçi kullanılmaya başlanmıştır.Çankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı