Arı Okulları - ANKARA
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZİ (PDRM)

AMACIMIZ


Merkezimizin öncelikli amacı “önleyici ve gelişimsel rehberlik” yaklaşımı ile tüm öğrencilerimizin gelişim gereksinimleri doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamaktır.

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Öner’in akademik danışmanlığında, PDRM koordinatörü ile çalışmalarını sürdüren merkezimiz, sürekli güncellediği programları ile ön okuldan liseye birey ve grup düzeyinde çalışmalarını yürütmektedir.


Arı Okulları PDR Uzmanları olarak öncelikli hedeflerimiz:


ÖĞRENCİLERİMİZİN;


 • • İçinde bulundukları gelişim döneminden kaynaklanan ya da çevrenin etkileri sonucu oluşan sorunlarının farkına vararak çözebilmeleri için en doğru ve en uygun kararları alabilecek yeterliliği kazanmalarına,
 • • Bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerden dengeli bir biçimde gelişebilmelerine,
 • • İlgi ve yeteneklerini tanıyıp etkili bir biçimde geliştirebilmelerine,
 • • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim programına hazırlanmalarına,
 • • İletişim becerilerini geliştirebilmelerine,
 • • Özgür zamanlarını etkili bir biçimde değerlendirme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaktır.

VELİLERİMİZİN;


 • • Çocuklarının okul ortamındaki gelişimleriyle ilgili bilgi edinmelerine,
 • • Okul-ev işbirliği ve tutarlılığını sağlamalarına,
 • • Velilerimizin, çocuklarıyla okul ya da ev ortamında yaşadıkları güçlükleri çözümleyebilmelerine destek olmaktır.

ÖĞRETMENLERİMİZİN;


 • • Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemlerini anlamalarına ve etkili iletişim kurmalarına,
 • • PDR Merkezi ile iletişim içinde olarak izleme ve gözlem yapabilmelerine destek olmaktır.

İLKELERİMİZ;


 • • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm bireylere açık bir hizmettir.
 • • PDR uzmanları ile yürütülen çalışmalarda gizlilik, süreklilik ve gönüllülük ilkelerine özen gösterilmektedir.
 • • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • • Bireyin değerliliği ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin bireysel hak ve farklılıklarına saygı duyulmaktadır.
 • • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde, bireye ve topluma olan sorumluluk esastır.
 • • Psikolojik yardım süreci; PDR uzmanı, öğrenci, veli, öğretmen ve yönetim ile iş birliğine dayanmaktadır.
 • • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel çerçevede mesleki etik anlayışına göre yürütülmesi esastır.

ÖĞRENCİLERİMİZLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR


 • • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • • Bireysel Görüşmeler
 • • Grup Etkinlikleri

Programlarımız


 • • Okula Uyum
 • • Stresle Başa Çıkma
 • • Atılganlık Becerileri
 • • Kendimi Tanıma
 • • Arkadaşlık İlişkileri
 • • Ergenleri Bilgilendirme Ve Farkındalık Kazandırma Eğitimi
 • • Çatışma Çözme Becerileri
 • • Toplumsal Cinsiyet
 • • Akran Zorbalığı İle Baş Edebilme
 • • Teknolojinin Doğru Kullanımı Ve Siber Zorbalık
 • • Sınav Kaygısı İle Baş Edebilme
 • • Öğrenme Stilleri
 • • Verimli Ders Çalışma Ve Zaman Yönetimi
 • • Amaç Belirleme Ve Motivasyon
 • • Mesleki Rehberlik
 • • Kariyer Planlama
 • • Boş Zamanları Değerlendirme Becerileri

Velilerimizle Yaptığımız Çalışmalar


 • • Veli toplantıları
 • • Bireysel görüşmeler
 • • Veli paylaşım toplantıları
 • • Kaynak kişi uygulaması

Öğretmenlerimizle Yaptığımız Çalışmalar


Öğretmenlerimizin, bilimsel gelişmeler ve çağın gerekleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini ve öğretmenlik becerilerini gözden geçirebilmeleri amacıyla, PDRM olarak mesleki gelişim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.


Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz mesleki gelişim çalışmalarımızdan bazıları:


 • • Oryantasyon Eğitimi
 • • Öğretmen-Öğrenci İletişiminde Temel Kavramlar
 • • Olumlu Öğrenme Ortamı ve Öğretmen Tutumları
 • • Sınıf Yönetiminde İletişim Becerileri
 • • Sınıf Yönetimi ve Çözüm Odaklı Yaklaşım Teknikleri
 • • Çözüm Odaklı Sorun Çözme Yaklaşımı
 • • “Hayalimdeki Öğretmen” Konulu Yaratıcı Drama Ve Sanatla Terapi Tekniklerinin Kullanıldığı Atölye Çalışmaları
 • • Teknolojinin Doğru Kullanımı ve Siber Zorbalık
 • • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü (DEHB-ÖÖG)
 • • Değerler Eğitimi
 • • Eleştirel Düşünme
 • • Doğru Bireyi, Doğru Kitapla, Doğru Zamanda Buluşturma: Bibliyoterapi

 • Akademik Danışmanlık Sistemi


  Bu sistem ortaokulda öğrencilerimizin akademik başarılarını yakından izleyebilmek amacı ile oluşturulmuştur. Akademik danışmanlık sistemi, öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinin yakından izlenmesi ve desteklenmesi gereken yönlerinin doğru zamanda tespit edilip, bu gereksinimlerinin giderilmesini sağlamaya yönelik yürütülen bir uygulamadır.Çankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı