Arı Okulları - ANKARA
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Yabancı dil öğretimini ana dil temellerinin üstüne inşa ederek küresel boyutta kendini ifade edebilen bireyler yetiştiriyoruz. Sistemli, sürekli ve iletişim temelli yabancı dil öğretim programlarımızla dört temel beceri olan konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu bilinçle Arı Okulları Yabancı Diller Eğitimi Merkezi (ARYEM) ve Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulu Yöneticisi Dr. Bülent İnal iş birliğiyle çalışmalarımızı yürütüyor ve öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda başarılı olmalarını destekliyoruz.


Eleştirel düşünme, yaratıcılık, disiplinler arası iş birliği, bilişim teknolojilerinin kullanımı, öğrenci özerkliği, uluslararası ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmalarımız, yabancı dil öğretim programlarımızın en önemli öğeleri arasında yer almaktadır.


ARYEM uygulamalarımız:


• Çankaya Üniversitesi akademisyenleri danışmanlığında yürütülen hizmet içi eğitim seminerleri ile öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine destek verilmektedir.

• Önokul 3 yaş grubundan başlanarak 12. sınıfa kadar, dünya standartları doğrultusunda, farklı öğrenme stillerine dönük, çağdaş dil öğretim metotları uygulanmaktadır.

• Öğrencilerimizi okul ve okul dışındaki yaşamlarında, öğrendikleri yabancı dili kullanmaya teşvik edecek öğrenme ortamlarını oluşturmak ve öğrendikleri yabancı dilin günlük yaşamın bir parçası olduğunu hissetmeleri sağlanmaktadır.

• Öğrencilerimizin Cambridge English Language Assessment, Trinity College London (GESE), TOEFL Junior, TOEFL, DELE ve Fit in Deutsch sınavlarına hazırlamakta, uluslararası ölçme ve değerlendirme platformlarında deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

• Avrupa Birliği Erasmus+ proje çalışmalarıyla öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme süreçleri desteklenmektedir.

• Öğrencilerimizi gereksinimleri doğrultusunda yabancı dil öğretim program içeriklerimiz düzenli olarak güncelleştirilmektedir. Bu sayede, kalıcı ve etkin bir öğretimin gerçekleşmesine yönelik öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

• Öğrencilerimizin iş birliği ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığımız ikili ve grup çalışmalarında hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullandıkları etkinlikler yapılmaktadır.

• Etkin ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile geçerliliği ve güvenilirliği yüksek yazılı ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır.

• Akademik danışmanlar eşliğinde hazırlanan ortak sınavlar, çalışma yaprakları ve izleme testleri ile öğrencilerimizin öğrenme süreçleri değerlendirilmektedir.

• Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarının İngilizce kısmına yönelik test çalışmaları ve deneme sınavları yapılmaktadır.

• Öğrenci başarılarına yönelik alternatif değerlendirmeler kapsamında, Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları yürütülmekte, bu sayede öğrencilerimizin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmelerine ve kendi ürünlerini yazılı ve sözlü olarak sunmalarına olanak tanınmaktadır.

• Öz değerlendirme formları ile öğrencilerimizin kendi öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

• Öğrencilerimizin gereksinimlerine yönelik program ve projeler geliştirilmekte ve dil öğretiminde çağdaş yaklaşımlar izlenmektedir.

• Materyal ve soru bankamız sayesinde farklı öğrenme türlerine yönelik materyal ve sorular kullanılmaktadır.

• Öğrencilerimizin okul dışındaki dil öğrenim süreçlerinin velileri tarafından desteklenmesi için çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenlenmektedir.

• Multi medya araçları ile aktif ve etkin öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

• Öğrencilerimizin medya okur yazarlığı becerilerini geliştirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.


ÖNOKUL YABANCI DİL HEDEFLERİMİZ


• Öykü anlatımı, drama teknikleri, Farklı Öğrenme Stilleri ve İletişimsel Yaklaşım ilkeleriyle kukla, şarkı, tekerleme ve oyunlar eşliğinde yaşayarak öğrenmek, İngilizceyi sevdirmek ve eğlenceli yöntemlerle öğretmek,

• TPR (Fiziksel Uygulamalı Öğrenme) yöntemi ve öğrenci merkezli dil öğretim çalışmaları yapmak,

• Öykü anlatımı ve proje çalışmaları ile öğrendikleri yabancı dili kendilerini güvenli bir biçimde kullanmak,

• Avrupa Ortak Dil Kriterleri A1 düzeyinde, öğrencilerimize yaş özelliklerine uygun yabancı dil becerileri kazandırmaktır.


İLKOKUL YABANCI DİL HEDEFLERİMİZ


• Öğrencilerimize Avrupa Birliği standartları çerçevesinde (CEF) A1/ A2 düzeyinde İngilizce ile seçmeli yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca okuduğunu anlama, yazma, dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini kazandırmak,

• Çeşitli görsel ve işitsel materyaller ile dersi eğlenceli kılarak öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dile yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak,

• Öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili drama ve sunum etkinlikleriyle doğru ve etkin kullanmalarını sağlamak,

• Öğrencilerimizin ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL) etkinliklerinde aktif rol almalarını sağlamak,

• Öğrencilerimizin Cambridge English Language Assessment (YLE) Starters – Movers ve Flyers sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak,

• Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilerimize yabancı dil öğrenimi konusunda kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırmaktır.


ORTAOKUL YABANCI DİL HEDEFLERİMİZ


• Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR) çerçevesinde A2-B2 düzeylerinde İngilizce ile seçmeli yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak,

• Cambridge English Language Assessment (FLYERS, KET, PET, FCE) ve Trinity College London (GESE) sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak,

• İkinci yabancı dilde Fit In Deutsch ve DELE sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak,

• Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilerimize kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırmak,

• Uluslararası Bakalorya Diploma Programına hazırlık çalışmaları çerçevesinde öykü ve şiir gibi edebi metinleri analiz etme becerilerini geliştirmek,

• Drama, münazara ve sunum etkinlikleriyle öğrendikleri yabancı dili doğru ve akıcı kullanmalarını sağlamak,

• Ortaöğretimde başarılı olabilmeleri için gereken dil iletişim becerilerini edinmeleri ana hedefimizi oluşturmaktadır.


Yürüttüğümüz projeler ve uyguladığımız öğretim yöntemleri sonucunda öğrencilerimiz;


• Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulu ile işbirliği içerisinde yıl içinde düzenli olarak konuşma sınavları ve izleme testlerine

• 2. sınıfı bitirdiklerinde Cambridge English Language Assessment (YLE) Starters

• 3.sınıfı bitirdiklerinde Cambridge English Language Assessment (YLE) Starters-Movers

• 4.sınıfı bitirdiklerinde Cambridge English Language Assessment (YLE) Movers

• 5.sınıfı bitirdiklerinde Cambridge English Language Assessment (YLE) Flyers

• 6. sınıfı bitirdiklerinde Cambridge English Language Assessment KET

• 7. sınıfı bitirdiklerinde Cambridge English Language Assessment KET/PET

• 8. sınıfı bitirdiklerinde ise TEOG ve Cambridge English Language Assessment PET/FCE sınavlarına katılırlar.


İkinci yabancı dilde;


• 6, 7 ve 8. sınıflar Fit In Deutsch

• 7 ve 8. sınıflar DELE sınavına katılırlar.


YABANCI DİL ETKİNLİKLERİMİZ


Eğitim öğretimimizdeki hedeflerin yaşama yansıyan sonuçları olarak okulumuzda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekte, proje ve programlar yürütülmektedir. Bunlar;

 • • İngilizce Drama
 • • Tema Çalışmaları
 • • Proje Sunum Günleri
 • • Avrupa Diller Günü
 • • İngilizce Münazara
 • • İngilizce Öykü Kitabı Okuma Projesi
 • • Golden Bees World Languages Sertifika Töreni
 • • Yabancı Diller Sunum Günleri
 • • İngilizce Müzikal -Bee Show
 • • Quiz Show
 • • Abejas Espanolas
 • • Deutsche Biene
 • • Bee a Reader (Yabancı Diller Dergisi)
 • • Beelimsel Dergisi
 • • Destination Imagination (DI)
 • • Junior Model United Nations (JMUN)
 • • Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri
 • • e-Twinning
 • • İngiltere Yaz Okulu

Çankaya Üniversitesi
Arı Mezunlar Derneği
Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri
Arı Spor Okulları

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 16/A 06530
Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 286 85 85

Fax: +90 312 286 85 94

e-mail:

e-mail:

© Tüm hakları saklıdır. Özel Arı Okulları 2015
Yukarı